dimarts, 1 de desembre de 2015

                   BITMAP
La diferencia entre una imatge bitmap  i una imatge vectorial .
                            

La diferencia entre bitmap i mapa de bits és un mapatge d'alguns de domini (per exemple, un rang de nombres enters) als bits, és a dir, valors que són zero o un. També se l'anomena una matriu de bits o l'índex de mapa de bits.

FORMATS D'IMATGE ALS ORDINADORS

BITMAP

És una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "ràster" , que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació.VECTORIAL


És una família d'especificacions d'un format de fitxer basat en XML per descriure gràfics vectorials bidimensionals, tant estàtics com dinàmics.

Exemples d'imatges bitmat i vectorial:
                         
                          VECTORIAL:                                          BITMAP:

                                 BITMAP                                                           VECTORIAL


   BITMAP ES:

             Una imagen en mapa de bitsimagen ráster (calcos del inglés) o imagen de pixeles o píxeles, es una  estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de pixeles
 o puntos de color, denominada matriz, que se puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación.

VECTORIALES ES:

Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color.

TIPUS DE IMATGE

Aquesta és la diferència entre una imatge bitmap, i una imatge vectorial:


 


  • La imatge bitmap,és un tipus d'arxiu per a gràfics basat en el mapa de bits. 

  • Una imatge vectorial,una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors, es basen en l'ús deprimitigus eomètriques com punts, línies, corbes i altres formes geomètriques definits o polígons, que es generen a través de ecuacions matemàtiques per a representar imatges eninfografia.

TIPUS D'IMATGES ALS ORDENADORS

TIPUS DE IMATGES ALS ORDINADORS


 

                       BITMAP                                VECTORIAL           

VECTORIAL:  És una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors. A nivell tècnic els gràfics vectorials es basen en l'ús de primitius geomètrics com puntslínies, corbes i altres formes geomètriques definits o polígons, que es generen a través de equacions matemàtiques, per a representar imatges en infografia.


BITMAP:  Un mapa de bits, també anomenat imatge rasterizadabitmapimatge matricial o pixmap, és una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "ràster", que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació.
TIPUS D'IMATGE ALS ORDINADORS

TIPUS D'IMATGES ALS ORDINADORS
                      BITMAP                                VECTORIALBITMAP: és una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "ràster", que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació.

VECTORIAL: és una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors.

tipus d'imatges d'imatges als ordinadors

TIPUS D'IMATGES ALS ORDINADORS


VECTORIAL:                                   BITMAP:                       


VectorialÉs una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors. A nivell tècnic els gràfics vectorials es basen en l'ús de primitius geomètrics com puntslínies, corbes i altres formes geomètriques definits o polígons, que es generen a través de equacions matemàtiques, per a representar imatges en infografia.


Bitmap: Un mapa de bits, també anomenat imatge rasterizadabitmapimatge matricial o pixmap, és una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "ràster", que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació.